Høringssvar fra CCilie AS

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette og ber om at forslaget kastes. Frihet og menneskerettighetene må bevares og beskyttes.