Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129016

Dato: 08.03.2022

Dette er jeg mot da dette bryter med menneskerettigheter!

Utrolig at dette i det hele tatt er et tema i et land vi ønsker og tror er ett demokrati.

Hvis dette blir vedtatt blir det norske rettsvesen fullt opptatt med massesøksmål i mange år!