Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 297631

Dato: 17.03.2022

Nei til Coronapass og tvangsvaksinering