Høringssvar fra Anna Hamang

Dato: 11.03.2022

NEI til

forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien