Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139392

Dato: 09.03.2022

Jeg er imot all kontroll og splittelse av mennesker, jeg er imot koronapass eller lignende helsebevis for innreise og eller utreise i Norge, samt bevegelse/opphold i det offentlige rom. Jeg er for frihet (bevegelsesfrihet) iht menneskerettighetene. Hva slags Norge er det vi etterlater de til de som kommer etter oss, om fortsetter vi med dette? Mennesker som ikke klarer ta ansvar for sin egen helse, det er bare trist.