Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 544121

Dato: 21.03.2022

Nei. Dette er jeg 100% imot. Det er nok nå.