Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 614942

Dato: 21.03.2022

Svar til :

Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Jeg vil med dette si NEI til forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Dette er ingenting å fortsette med.

Det har allerede gått for mye utover liv og helse, og bør avsluttes hurtigst mulig.