Høringssvar fra Monica Kjølaas

Dato: 05.03.2022

Jeg er ikke enig i at Regjeringen vil forlenge midlertidige forskriftshjemler i Smittevernloven og Helseberedskapsloven.