Høringssvar fra Jan Erik Ragnhildrud

Dato: 05.03.2022

Kjære regjering!

Jeg mener det ikke er grunn for å forlenge den midlertidige smittevernloven. Det foreligger begrenset fagfellevurdering forskning om nytteverdien av de tilltak som er blitt gjort under pandemien. Jeg foreslår nå at det settes inn betydelige ressurser til evaluering av de smitteverntiltak som er gjort. Bruk av midlertidig smittevernlov må være på grunnlag av solid forskningsbasert kunnskap. Det mener jeg vi ikke har i dag.

Mvh Jan Erik Ragnhildrud