Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489238

Dato: 20.03.2022

Jeg er IMOT dette og FOR frihet og menneskerettigheter!!