Høringssvar fra Ingrid Jansen

Dato: 21.03.2022

Det finnes ikke helsemessige og rettslige holdepunkter for

forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven. Det fører til tvang og Diktatur som ikke er et Demokrati verdig.
Disse skal avsluttes. Det Norske Folk skal IKKE fratas sin medfødte menneskerett og juridiske rett