Høringssvar fra Heidi

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot, og for frihet og vern av menneskerettigheter.