Høringssvar fra Anne Kathrine Solberg

Dato: 14.03.2022

Nei. Det er ingen pandemi, så jeg ser ingen årsak til å forlenge det.