Høringssvar fra Julia Varbakken

Dato: 19.03.2022

Nei til dette!
Bryter med grunnleggende menneskerettigheter, bidrar til diskriminering og segregering i samfunnet.
Hendene vekk fra våre private liv!!!