Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433329

Dato: 20.03.2022

Jeg er helt i mot smittevernsloven og at den trer i kraft. Jeg opplever sette svært inngripende og fullstendig unødvendig. Jeg sier derfor NEI til denne forlengelsen.