Høringssvar fra Jeanette Luytkis

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke dette da det strider mot våre grunnleggende menneskerettigheter.