Høringssvar fra Marit-Therese Oanæs Trollnes

Dato: 05.03.2022

Nei jeg aksepterer ikke dette forslaget.