Høringssvar fra Eva Lexander

Dato: 21.03.2022

NEI til regjeringens forslag om videreføring / forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for handtering av koronapandemien.


Tillater meg å kopiere inn den meget klare argumentasjonen til Liberalistene.

"Til tross for at Regjeringen selv sier Norge nå har gjenåpnet samfunnet etter pandemien og at covid-19-viruset er noe vi må leve med, har Regjeringen sendt til høring et forslag om å forlenge det midlertidige korona-lovverket. Regjeringen ber om økte mandater til å innføre vaksinepass og annet inngripende lovverk.

De offentlige tiltakene som har blitt innført under korona-pandemien så langt, har vært mye mer inngripende enn hva vi tidligere har opplevd i Vesten. Politikere har trådt over grenser ingen trodde var mulig for få år siden. Ifølge Folkehelseinstituttet har 16 menneskerettigheter måtte vike som følge av Solberg-regjeringens og Støre-regjeringens autoritære tiltak.

Hvordan kan det bli for nordmenn fremover hvis stortingspolitikerne gir Regjeringen makten de ber om, ved å forlenge og utvide korona-lovgivningen i smittevernloven samt å åpne for et koronasertifikatet via EU i regi av Europakommisjonen?

I EU er det besluttet at innbyggerne fremover må vaksinere seg hver 9. måned for å beholde grønt corona-pass. Med andre ord kan man få innskrenkninger i sin bevegelsesfrihet hvis man ikke tar en covid oppfrisknings-vaksine minst hver 9. måned. I Østerrike har de nå i februar 2022 innført tvangsvaksinering. I Canada har de innført unntakstilstand og ikke bare fengsler demostranter, men fryser deres bankkontoer.

Hvordan kan frihetsinnskrenkningene bli, hvis man ikke vaksinerer seg mot covid-19 jevnlig slik myndighetene krever for å opprettholde et grønt vaksinepass?

Den 12.11.21 sa statsminister Støre at"Vi vil se på om det er aktuelt med koronasertifikat som inngang på utesteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer, teater, muséer og lignende." Så strammet man inn kravene for å få koronasertifikat. Den 12.2.22 ble det besluttet at gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon er eneste måte å få grønt pass, og at negativ test ikke er godt nok.

Vinteren 2021-2022 ble nedstengningen av samfunnet begrunnet med at man måtte skjerme sykehusene fra å bli overbelastet. Da må man stille spørsmål ved hvordan politikerne styrer helsevesenet vårt. I følge Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra oktober 2014 ble det anbefalt å øke intensivkapasiteten til 1400 plasser. Hvor høy var intensivkapasiteten ved pandemiens start? Den var på 289 plasser. Ved slutten av 2021 var det 278 intensivplasser, altså 11 færre.

I stedet for å umiddelbart øke antall intensivplasser for å unngå nedstengning, valgte Jonas Gahr Støres nye regjering å be om en ny utredning. Erna Solberg sin regjering gjorde det samme i 2020, og bad de regionale helseforetakene om å utrede behovet for flere intensivplasser. Dette er for øvrig en god illustrasjon av at man må stille spørsmål ved politikernes evne til å styre helsevesenet på en fornuftig måte. Det ville sannsynligvis vært mye billigere for skattebetalerne å bruke en brøkdel av pengene stortingspolitikerne delte ut i corona-kompensasjon til næringslivet og kulturlivet, til å bygge opp intensivkapasiteten så raskt som mulig.

Apropos kostnader. Kostnadene av de offentlige pandemitiltakene under korona-pandemien har vært enorme. Myndighetene har stengt ned store deler av samfunnet for å begrense smittespredningen. Pandemi-kommisjonen som ble nedsatt av Erna Solbergs regjering, estimerte at de totale kostnadene for pandemien i Norge, ville bli på 330 milliarder skattekroner. Har det vært verdt å bruke så mye skattepenger på covid-19-viruset, som Folkehelseinstituttet anslo å ha en dødelighet på 0,12 % ved pandemiens start?

Ikke bare har det vært økonomiske kostnader, men det har vært menneskelige kostnader også. Ensomhet. Økt familievold. Overgrep mot barn. Personlige konkurser som følge av nedstengningen.

Liberalistene vil med dette uttrykke at Regjeringen og stortingspolitikerne ikke bør få innvilget makt til å videreføre pandemitiltakene og koronapass.

Tvert imot har både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen demonstrert at politikerne bør få mindre makt enn de har i dag. Si ja til frihet til enkeltindividet og nei til videreføring av den autoritære makten Regjeringen tydeligvis vil beholde!