Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 501575

Dato: 20.03.2022

Dette strider mot grunnloven!
Det dere har gjort i disse to årene når det gjelder å innføre smittevernloven er ulovlig. Regjeringen har ingen myndighet til å inngå avtale med WHO i mai og la WHO styre over vårt land.
Vi er født til frihet - det kan ingen ta fra oss!!!!