Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier klart NEI til folengelse av koronatiltakene! Det er ikke rett at smitteværnloven skal overkjøre grunnloven. Det har vært tilnærmet ingen vitenskapelig grunn for tiltakene som ble innført mellom 2019 og 2022, og det viser hvor ille dette kan være dersom denne forlengelsen får fortsette.