Høringssvar fra Johnny Hansen

Dato: 09.03.2022

Hva slags diktatur er vi iferd med å bli?

Jeg tror faktisk ikke det jeg leser er sant, nå er det faktisk nok! Fjern alt og åpne samfunnet, folk må få ta ansvar for egen helse! Det er ikke statens ansvar å kontrollere mennesker på denne måten!