Høringssvar fra Gerrith Will Lassen

Dato: 21.03.2022

Jeg står ved de argumenter som vedlagt dokument inneholder.

Gerrith Will Lassen

Vedlegg