Høringssvar fra Mona Lisa Lundestad

Dato: 20.03.2022

Jeg håper dette forslaget blir nedstemt og jeg stemmer Nei. Jeg ønsker frihet i mitt liv til å styre mine valg . Det ønsker jeg for oss alle