Høringssvar fra Erik Arne Thorsen

Dato: 10.03.2022

Koronasertifikatet er en totalt unødvendig ordning som splitter befolkningen, skaper isolasjon, sykdom, ensomhet og selvskading. Dagens koronavirus kan ingen vaksinere seg mot og heller ikke isolere seg bort fra. Det er overalt. Derfor blir koronapass en totalt ulogisk ordning som ikke fremmer noe annet enn apartheid og fascisme. Vi vil ikke la WEF få bestemme over norske lover. Vi vil leve i et fritt land med demokrati som ikke bør overstyres av totalt unødvendige og politisk motiverte smittevernslover.