Høringssvar fra Luke

Dato: 09.03.2022

Nei Nei Nei. Nei, takk!!!

Jeg stemmer imot dette forslaget!