Høringssvar fra Kathleen B. Hansen ( Samhold og fellesskap )

Dato: 21.03.2022

Høringsuttalelse - forslag om forlengelse av reglene om koronasertifikat i smittevernloven

Takk for invitasjon til å komme med høringssvar.

Når vi ser forbi alt av lover og paragrafer osv osv burde vi tenke på en ting som forener oss alle. Vi er alle mennesker og vi er forskjellige. Vårt hjerte forener oss og valgene vi tar former oss til den vi er. Når alt kommer til alt så er det ikke vanskelig å se at dette handler om at vi ikke er opptatt av gjensidig respekt. Vi må kjempe for verdiene våre. Vi må stå sammen i samhold og fellesskap. Vi trenger kun et varmt hjerte for å se at vi nå går i gal retning. Vi kan stoppe utviklingen. Ikke tro at koronasertifikat ikke rammer oss alle.

Det er viktig at vi tar en realitetssjekk. Hvilke konsekvenser og hvordan det rammer individuelt er noe vi MÅ kjenne godt nok til på forhånd. Noe annet er direkte uansvarlig om vi ikke gjør dette i riktig rekkefølge. Vi må ha en felles forståelse av situasjonen som er basert på gjensidig respekt og sunn fornuft. Det er tydelig at det er uenighet om hva som er mest fornuftig å gjøre og det er tydelig at risikovurdering vurderes individuelt og er opp til den enkeltes fantasi hvordan dette skal og bør oppfattes.

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget trekkes tilbake. Dette kan vi ikke leve med.

Velg det rette.

Tenk og bruk hjerte som vårt beste kompass.