Høringssvar fra Johan Lyng

Dato: 21.03.2022

Dette er et superdrøyt forslag som må skrotes umiddelbart. Forslaget er ikke verdig et land som Norge - som ihvertfall på papiret - skal være demokratisk, fritt og følge menneskerettighetene.

Det burde fremstå som krystallklart at smittevernstaten ikke kan videreføres. Det begynner nå å vise seg at skadene på enkeltindivid og sammfunnet som helhet er langt større av tiltakene, enn av selve "sykdommen". Med andre ord - kuren skader mer enn sykdommen!

Medisinsk apartheid slik vi har opplevd de to siste årene, og som nå foreslåes videreført - er et skritt i rettning et dikatorisk styresett. Norge har egne lover og egen regjering - det er ingen grunn i verden for at vi skal følge Eu`s regler og diktatoriske tankesett i denne saken.

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Hilsen

Johan Lyng