Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 470116

Dato: 05.03.2022

Nei til og forlenge hjemmlene i smittevern loven paragraf 4-3a og 4-3