Høringssvar fra Jon Frandsen

Dato: 20.03.2022

Jeg er på det sterkeste imot en videreføring. Vi ønsker på ingen måte en segregering i Norge. Vi har å følge norsk grunnlov og menneskerettigheter! Dette bør være en selvfølge at folkevalgte i regjering og storting viderefører.