Høringssvar fra Britt Eva Evjen

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og menneskerettigheter