Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 498443

Dato: 20.03.2022

Nei. Jeg er imot

forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien