Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 483027

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien