Høringssvar fra Marie Skar

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt imot den umenneskelige og unødvendige nedstenging som skjedde 12.mars 2020. Det skjedde en dehumanisering av mennesket og Smittebmvernstaten ble innført. Den lot mennesker dø alene, ligge syke alene, føde alene. Gamle satt livredde og isolert i månedsvis. Unge fikk fraranet skolegang , sosiale arenaer og fysisk fostring som i drett o.l Mange lider den dag i dag av de psykiske skadene de ble påført. Vi ser økning av rusbruk i alle aldersgrupper, men særlig unge. Intox innleggelser på sykehus øker som følge av dehumaniseringen som ble innført

Forskriftshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven må derfor aldri bli utført på nytt. De må IKKE forlenges! Det er sterkt i strid med MENNESKERETTIGHETENE! Mennesker er født frie og det skal de fortsatt være, smitte eller ikke. At noen dør av sykdom kan vi likevel aldri avverge. Mennesker skal kunne bevege seg fritt, være sammen med hvem de vil og utfolde seg mens de lever. Det er helt uakseptabelt å innføre moe som hindrer dette. Vaksine skal aldri noen presses til å ta. Et menneskeliv uten full frihet er diktatur. Smitte og sykdommer må vi, som vi alltid har gjort måtte leve med, uten at Staten sksl komme inn som en diktator.