Høringssvar fra Karianne

Dato: 05.03.2022

Ingen behov for slike hjemler når Norge ikke lenger er i en pandemi og omikron heller ikke er en livsfarlig sykdom.
Hvorfor ikke følge de andre nabolandene i Skandinavia?