Høringssvar fra Marie Offenberg

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjelmer i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.

Norge er et demokratisk land og denne type forskrifter står i sterk kontrast til demokratiske rettigheter. Skadene for innbyggerne og særlig de unge, næringsliv, kulturluv m.m er kolossale.

Hva som skjer i Norge er skremmende. Jeg er livredd! Politikere og byråkrater er til for folkets beste og nå i retrospekt fortjener koronahåndteringen ingen tillit.

Koronaepedemien er elendig håndtert. Man har gjort seg til slave an WHO og har ukritisk implementert de mest inngripende tiltak uten forankring i forskning - inkludert nært på tvang til å være forsøkskaniner for en eksperimentell medisin som viser seg å ikke beskytte mot smittespredning og har forårsaket skader på tusenvis av godtroende mennesker.

Ta heller lærdom av feilene som har vært gjort, og legg dette i skuffen der det hører hjemme!