Høringssvar fra Michael verner Vestli

Dato: 21.03.2022

Dette er et lurt triks, å hente energi på. Fra deres side

Jeg kan bare svare med at jeg aksepterer ikke hva dere farer med her. Det er ikke forenelig med hva mittt hjerte bærer.

Jeg ser så mye er myntet opp i frykt, der er det egoet som lager reglene.

Kom over i kjærlighet, her er det Gud som har skapt reglene.

Da får dere min oppmerksomhet også.

Viljen er fri, jeg svarer kun til noe høyere enn mitt selv, som tar vare på meg også, ordentlig. Jeg er værdig så mye mer, enn hva dere foreslår.

Se på sitt selv. Spør deg, er jeg egentlig lykkelig?

Framtiden er fri tilgang på energi, til alle. Hva gjelder mat og strøm, men også det å bo.

Litt og litt. Kommer det nå.

Det er overveldende oppvåkning her ute

Pandemiens "medisin" gitt fra dere er langt fra fordelaktig for kjærlig vekst og liv i ubesvær

Heldigvis har naturen hva vi trenger. Alltid

Ha en vakker og god vår