Høringssvar fra Laila Sigurdsdotter Pladsen

Dato: 20.03.2022

Jeg godtar ikke høringsforslaget da det er i mot våre menneske rettigheter