Høringssvar fra Lars Petter Glomsrud

Dato: 21.03.2022

Jeg sier "Nei" til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige og menneskerettighetsstridige, og de bryter med Nürnbergkodeksen og Helsinkideklarasjonen.