Høringssvar fra Anne-Lise Myrland

Dato: 20.03.2022

NEI til forslaget!

Jeg er i mot dette, og for frihet og vern av menneskerettigheter!