Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 360538

Dato: 19.03.2022

Nei til å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven.