Høringssvar fra Margunn Sofie Hetland

Dato: 20.03.2022

Jeg er MOT forlengelse av smitteloven, slik som skissert i forslaget fra Regjeringen, frem til 1. juli 2023. Det bør være god helse politikk i nye lover og regler. Jeg ser ingen god helse politikk i dette forslaget. Ingen lov skal overgå Grunnloven vår. Demokratiet vårt må ikke bli overkjørt av nye udokumenterte segregerende lover som EU prøver å innføre. Denne forlengelsen er ikke til det beste for det norske folk. Jeg seier ja til frihet.