Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 590314

Dato: 21.03.2022

Nok er nok. Er imot dette!