Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 400116

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til dette høringsforslaget.

Det vil innskrenke menneskets frie valg til å bestemme over egen kropp og rett til selvstyring som nedfelt i grunnloven.

Ingen har rett eller lov til å bestemme over min kropp eller min frihet, dette er imot menneskerettighetene og den norske grunnloven.


Jeg ønsker å leve i et fritt demokratisk land, uten tvang eller kontroll. Frykt som et propandamiddel for å få kontroll over mennesker, er stygt og udemokratisk.

Jeg ønsker at Norge forblir et ekte demokrati, ikke et kontrollbasert diktatur, med sykdom og smitte som unnskyldning for å ta kontroll over befolkningen.