Høringssvar fra Jacqueline Pereira

Dato: 21.03.2022

Jeg samtykker IKKE!!'

Dette er fratakelse av demokrati, frihet og menneskerett.