Høringssvar fra Inger Oline Blyverket

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og FOR frihet og vern av menneskerettigheter.