Høringssvar fra Ole Oftedal

Dato: 04.03.2022

Hei. Dette veivalget er feil. Det er en vridning fra demokrati til teknokrati, og et slikt samfunn vil jeg ikke være en del av. Grunnleggende prinsipp om frihet legges til side og hører ikke hjemme i vårt land. Det er nå en generell tendens i landet vårt som gradvis svekker både frihet og demokrati. Dette må stoppes og jeg ønsker ikke at dette forslaget som foreligger skal gjennomføres. Det må opphøres og IKKE forlenges. Mvh Ole Oftedal, Stavanger