Høringssvar fra Nina Olsen

Dato: 14.03.2022

Et STORT NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepedemien.