Høringssvar fra Elena Bell

Dato: 21.03.2022

Jeg er helt imot å forlenge lovhjemler for smittevernloven og helseberedskaploven. Forslaget fra regjeringen er ulovlig, og vil ha en meget negatv virkning på den norske befolkingen.

Elena Bell