Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119913

Dato: 08.03.2022

Jeg er i mot dette forslaget