Høringssvar fra Kristin Kin G Ødegaard

Dato: 17.03.2022

Dette begynner å ligne på en farse. Det minste regjeringen bør gjøre, er å utarbeide tydelige og forutsigbare forslag. Jeg mener nei til forlengelse av ethvert tiltak. Både fordi pandemien later til å være nesten over og fordi forslagene er så uklare.